shout kullanımı ~ birolcakir.net

shout kullanımı


shout /ʃaʊt/ bağırmak, haykırmak.

she shouted.
Bağırdı.

I was angry and I shouted at him.
Sinirliydim ve ona bağırdım.