shoulder kullanımı ~ birolcakir.net

shoulder kullanımı


shoulder /ˈʃəʊldər/ omuz.

He put his arm around my shoulder.
Kollarını omuzuma attı.