sharp kullanımı ~ birolcakir.net

sharp kullanımısharp /ʃɑːp/ keskin, sivri, sivri uçlu.

A sharp knife.
Keskin bir bıçak.

Sharp claws/teeth.
Keskin pençeler/ dişler.