sharp kullanımı

sharp kullanımı


sharp /ʃɑːp/ keskin, sivri, sivri uçlu.

A sharp knife.
Keskin bir bıçak.

Sharp claws/teeth.
Keskin pençeler/ dişler.