serve kullanımı

serve kullanımı

serve /sɜːv/ hizmet etmek, servis yapmak, görev yapmak.

to serve in the army.
orduda hizmet etmek.

He served as mayor for 5 years.
5 yıl belediye başkanı olarak görev yaptı.