send kullanımı ~ birolcakir.net

send kullanımı


send /send/ postalamak, göndermek, yollamak.

I sent him a letter last week.
Geçen hafta ona bir mektup gönderdim.