select kullanımı ~ birolcakir.net

select kullanımı


select  /sɪˈlekt/ seçmek, ayıklamak.

We selected three candidates.
Üç adayı seçtik.