save kullanımı ~ birolcakir.net

save kullanımı


save /seɪv/ kurtarmak, korumak,para biriktirmek, tasarruf yapmak.

We've saved almost 900 tl for our wedding.
Biz düğünümüz için neredeyse 900 tl biriktirdik.