salary kullanımı ~ birolcakir.net

salary kullanımı
salary /ˈsæləri/ maaş, aylık, ücret.

his monthly salary is nearly 25.000 dollars.
Onun maaşı yaklaşık olarak 25.000 dolardır.