Sailing kullanımı ~ birolcakir.net

Sailing kullanımı


Sailing: Yelken, yelkencilik, gemi yolculuğu.

a sailing club
bir yelken kulübü