rude kullanımı ~ birolcakir.net

rude kullanımı


rude /ruːd/ kaba, nezaketsiz, saygısız.

It would be rude to leave without saying goodbye.
Vedalaşmadan ayrılmak kaba olurdu.