retire kullanımı ~ birolcakir.net

retire kullanımı


retire /rɪˈtaɪər/ emekli olmak, emekliye ayrılmak.

She retired from the company in 1990.
1990 yılında şirketten emekli oldu.