report kullanımı

report kullanımı

report /rɪˈpɔːt/ rapor, eylem/durum raporu, (okul/öğrenci) gelişim raporu, karne, not karnesi.

a police report.
polis raporu.

an annual report on the economy.
ekonomi üzerine yıllık bir rapor.