reply kullanımı

reply kullanımı


I don't understand she replied.
Ben anlamıyorum diye yanıtladı.

He didn't reply to my email.
O benim e-posta'ma cevap vermedi.