relax kullanımı

relax kullanımı

relax /rɪˈlæks/ dinlenmek, rahatla(t)mak, sakinleş(tir)mek, gevşe(t)mek, yumuşa(t)mak, hafifle(t)mek

The medicine had relaxed him and he began to talk.
İlaç onu rahatlattı ve o konuşmaya başladı.