relation kullanımı ~ birolcakir.net

relation kullanımı


relation  /rɪˈleɪʃən/ ilgi, ilişki, bağ, münasebet,akraba.

The relation between smoking and lung cancer.
Sigara ve akciğer kanseri arasındaki ilişki.