refuse kullanımı ~ birolcakir.net

refuse kullanımı
refuse /rɪˈfjuːz/ reddetmek, kabul etmemek, geri çevirmek.

I wanted to leave him but he refused.
Ben ayrılmak istedim ama o reddetti.