record kullanımı

record kullanımırecord  /ˈrekɔːd/ kayıt,rekor.

My teacher keeps a record of my absences.
Öğretmenim benim devamsızlıklarımın kaydını tutar.

He holds the world record for 100 metres.
O 100 metre dünya rekorunu elinde bulundurmaktadır.