reach kullanımı

reach kullanımıreach /riːtʃ/ ulaşmak, varmak, erişmek.

We won't reach Miami till five or six o'clock.
Saat beş veya altıya kadar miami'ye ulaşamıyacağız.