queen kullanımı

queen kullanımı

queen  /kwiːn/ kraliçe.

God save the Queen!
Tanrı Kraliçeyi korusun!