queen kullanımı ~ birolcakir.net

queen kullanımı


queen  /kwiːn/ kraliçe.

God save the Queen!
Tanrı Kraliçeyi korusun!