produce kullanımı ~ birolcakir.net

produce kullanımı
produce /prəˈdjuːs/ üretmek.

The factory produces about 900 cars a year.
Fabrika yaklaşık olarak bir yılda/yılda 900 otomobil üretiyor/üretir.