price kullanımı

price kullanımıprice /praɪs/ fiyat.

The price of fuel has gone up again.
Yakıt fiyatı yine arttı.