power kullanımı

power kullanımı

power /paʊər/ güç, yetki, kudret, siyasi güç, iktidar, yönetim, elektrik enerjisi, güçlü devlet; süper güç.

He likes to have power over people.
O insanlar üzerinde bir güce sahip olmayı seviyor.

When did this government come to power.
bu hükümet Ne zaman iktidara geldi.

Nuclear power.
Nükleer güç.

A major world power.
Dünyada önemli bir güç.