point kullanımı

point kullanımı

point /pɔɪnt/ (düşünce) nokta, husus, mesele, gaye, maksat, (önemli husus) sorun, husus, nokta, önemli ve haklı nokta, üzerinde durulması gereken husus.

My point is that...
Gayem şudurki..

Do you know what is the point ?
Mesele ne biliyomusun ?

This is the point we must understand that..
Anlamamız gereken önemli nokta şudurki.