Obtain kullanımı

Obtain kullanımıObtain: Elde etmek.

I finally managed to obtain a copy of the report.
Sonunda raporun bir kopyasını almaya başardım.