Obtain kullanımı ~ birolcakir.net

Obtain kullanımı
Obtain: Elde etmek.

I finally managed to obtain a copy of the report.
Sonunda raporun bir kopyasını almaya başardım.