Nation kullanımı ~ birolcakir.net

Nation kullanımı


Nation: Ulus, millet

an independent nation. 
bağımsız bir ulus.