Nation kullanımı

Nation kullanımı

Nation: Ulus, millet

an independent nation. 
bağımsız bir ulus.