Main kullanımı ~ birolcakir.net

Main kullanımı
Main: Ana, başlıca, esas

We have our main meal at lunchtime.
Bizim ana öğünümüz öğle vaktindedir.