Looking for a shirt

Looking for a shirt

A:    May I help you, sir? 
       ( Yardım edebilir miyim, beyefendi? )

B:    Yes, please. I'm looking for a cotton polo shirt. 
       ( Evet, lütfen. Pamuktan imal edilmiş balıkçı yaka bir gömlek bakıyorum. )

A:    Any particular colour? 
       ( Herhangi bir renk tercihiniz var mı? )

B:    Not really. 
       ( Yok aslında. )

A:    How about this one? 
       ( Bu nasıl? )

B:    I like the design, but don't particularly care for the colour. Do you have that in other colours, too? 
       ( Tasarımı güzel, fakat rengini beğenmedim. Bunun başka renkleri de var mı? )

A:    Well, they come in white, pale yellow, aqua, red and green. Will a white one do? 
       ( Eee, beyaz, açık sarı, açık mavi, kırmızı ve yeşil renkleri var. Beyazı beğenir misiniz? )

B:    Yes. I prefer white- and may I see a pale yellow one, too? 
       ( Evet, beyazı beğendim - açık sarıyı da görebilir miyim? )
A:    Why, of course. Let's see.. White.. Pale yellow. Here you are, sir. 
       ( Neden olmasın. Bir bakayım? Beyaz? Açık sarı. Buyurun beyefendi. )