kindness ~ birolcakir.net

kindness
İyilik sağırın duyabildiği, körün görbildiği bir dildir.