ingilizce many cümleleri

ingilizce many cümleleri

Every wise man started out by asking many questions.
Her akil adam çok soru sorarak başladı.

I'd be interested in knowing how many buildings my uncle has.
 Amcamın kaç binası olduğunu bilmek ilgimi çekebilirdi.

Many of those gathered around the table.
 Onların çoğu masanın etrafında toplandı.

With many years of experience he solves the problems. 
 Bunca yılın deneyimiyle sorunları çözüyor.

There are not many of them. 
Onların çoğu yok.

There are only twenty four hours in a day.
Bir günde sadece yirmi dört saat var.

There are too many disadvantages in this business.
 Bu işte çok dezavantaj var.

There aren't that many people here. 
Burada çok insan yok.

Pelin always cooks too many meals.
Pelin her zaman çok yemek pişirir.

Why do you always ask many questions?
Neden daima çok soru soruyorsun?

I have so many neighbours. But I don't know many of them.
 Bir sürü komşum var. Ama çoğunu tanımıyorum.

I don't know many students in the school.
Okulda çoğu öğrenciyi tanımıyorum.