have kullanımı

have kullanımı


have had has had kullanımı

Genel olarak have'i  nesnesi ortak eylemlerde  main verb  yani ana fiil olarak kullanırız, have had ve has had'i geçmişteki bir olayı şu anki olaylarımıza bağlamak istediğimiz zaman kullanırız ve bu yapıyı genellikle present perfect tense ile kullanırız, cümle içinde kısaltılmış yapıları şu şekildedir   's had or 've had lütfen bu yapıyı aklınızda tutunuz çünkü ingilizce yazıların genelinde bu kısaltma karşınıza çıkacaktır.

Şimdi aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

 I have had a cold for two weeks.
iki haftadır gribim

She has been in England for six months.
 Altı aydır İngilitere'de

I have had four quizes this semester.
Bu dönem dört tane quiz oldum.

We have had many major problems while working on this project.
Bu proje üzerinde çalışırken bir sürü büyük problemle karşılaştık.

Have they had their breakfast ?
Onlar kahvaltılarını bitirdilermi/yaptılarmı ?

he's had a shower and he's calmed down a bit
O banyo yaptı/duş aldı ve biraz sakinleşti.

have has deyimsel değişik anlamda kullanımları

► Deyimsel Kullanımlar 
Have ve has in deyim gibi değişik şekillerde kullanılış biçimleri vardır. Bu kullanış biçiminde sahip olmak anlamı yoktur ve kesinlikle have got / has got kalıbıyla kullanılamaz.

- I usually have breakfast at seven.

 (Genellikle saat yedide kahvaltı ederim.)

- He is having a bath now.
(Şimdi banyo yapıyor.)

- You'll have trouble with that boy.
 (Şu çocukla başın derde girecek.)


Sahip olduğumuz herşeyi have got, has got ile anlatırız. 
Örnek: I have got a brother. (Ben bir erkek kardeşe sahibim./ Benim bir erkek kardeşim var.) 

Kısaltma olmaksızın kullanım.

  I have got a brother.
  You have got a camera.
  He has got some problems.
  She has got very nice shoes.
  It has got a hutch.
  We have got a car.
  You have got a little money.
  They have gotsome horses.
             Kısaltma yapılarak kullanım.

  I've got a brother.
  You've got a camera.
  He's got some problems.
  She's got very nice shoes.
  It's got a hutch.
  We've got a car.
  You've got a little money.
  They've gotsome horses.


2. Have got, has got'ın soru ve olumsuz şekilleri aşağıdaki gibidir. 

Soru Şekli

  Have I got a brother?
  Have got You got a camera?
  Has He got any problems?
  HasShe got a motorbike?
  Has It got a hutch?
  Have We got a car?
  Have You got any money?
  Have They gotany horses?
             Olumsuz şekli

  I haven't got a brother.
  You haven'tgot a camera.
  He hasn'tgot any problems.
  She hasn't got any nice shoes.
  It hasn't got a hutch.
  We haven't got a car.
  You haven't got a little money.
  They haven'tgotany horses.


3. Have got, has got resmi ortamlarda ve yazı dilinde kullanılmaz. Konuşma dilinde daha çok kullanılır. Resmi durumlarda ve yazı dilinde Simple present Tense'de have, has olarak kullanılır. Bakınız. 

Örnek: The president has a meeting on Wednesday.
Mr. Brown doesn't have any idea about the solution.

have ve had'i aynı cümlede Present Perfect Tense'de kullanırız. Present Perfect Tense'in kalıbı: 

Subject + have/has Verb(3) + Object'tir

Have kalıptan geliyor ve bu zamanda have fiilini kullanmak istersek 3. hali olan had have veya has'den sonra kullanırız. 

I have already had breakfast. (Ben zaten kahvaltı yapmıştım) (Araya already koymasak da olur. Sadece zaman da eklemek için koydum.) 

mesela have had veya had had cümlelerinin present ile ilgisili olması gerekir.

I had a lot of homework this week. (bu tamamlanmış , yani past da kalmış present ile ilgisi yok.)

I have had a lot of homework this week.(ancak bu past da başlamış ve şuanla yani present ile alakası olan bi durum)


-ecektim "eğer" kalıbıyla kullanılabilecek bir ek. Örneğin; eğer derslerine çalışsaydı sınavı gecebilecekti. 
Bunu if clause'da type-3 ile söylüyoruz.
If he had studied hard, he could have passed the exam... 

+have/has "to" ile kullanılırsa gereklilik, zorunluluk ifade eder. must gibi olur -meli -malı anlamı verir. Ama must ve have/has to 'nun kullanıldıkları yerler farklıdır.