Half kullanımı ~ birolcakir.net

Half kullanımıHalf: Yarım, yarı.

The glass was half full.
Bardak yarı doluydu.