Everyday Technology

Everyday Technology

A:    So, what did you think of Mr Bart and his "Everyday Technology" course? 
       ( Bay Bart ve "Her gün Teknoloji" dersi hakkında ne düşündün? )

B:    It was very interesting! In the first lesson he asked us to choose one thing we can't do without.. so, for example, Richard chose his personal organiser.. 
       ( Çok ilginçti. İlk derste onsuz yapamayacağımız bir şey seçmemizi istedi. Richard örneğin, elektronik ajandasını seçti. )

A:    I'm sure he did! He checks it twenty five times a day! 
       ( Eminim öyle yapmıştır.Günde yirmi beş kere control ediyor onu. )

B:    And Sylvia chose her radio.. everyone laughed.. 
       ( Sylvia ise radyosunu seçti. Herkes de güldü. )

A:    Well.. it is a bit old-fashioned 
       ( Yani, biraz demode . )

B:    She listens to it late at night.. 
       ( Gece geç saatlere kadar o radyoyu dinler. )

A:    Hmm ..what about Larry? 
       ( Hmm..Ya Larry? )

B:    You can guess, can't you? 
       ( Tahmin edebiliyorsun ,değil mi? )

A:    His mobile phone? 
       ( Cep telefonunu mu yoksa? )

B:    That was his first choice but then he changed his mind.. 
       ( İlk tercihi oydu ama sonra fikrini değiştirdi. )

A:    He did? I thought he spent his entire life sending text messages.. 
       ( Hayret değiştirdi mi? Bütün yaşamını mesaj çekerek geçirdiğini düşünüyordum. )

B:    Maybe.. but he chose his digital camera.. 
       ( Belki?Ama dijital kamerasını seçti. )

A:    Ah.. a new toy.. 
       ( Aa..Yeni bir oyuncak. )

B:    Frances chose her microwave.. 
       ( Frances mikrodalga fırınını seçti. )

A:    Well, that makes sense. I think she lives on pre-prepared food. I've never seen her cook anything. I'm sure Norman chose his computer.. 
       ( Yani, hadi bu mantıklı. Sanırım hazır yiyeceklerle yaşıyor. Onu hiç yemek yaparken görmedim. Sanırım Norman da bilgisayarını seçmiştir. )

B:    Guess again.. he decided he couldn't live without his television.. 
       ( Bir daha tahmin et. Televizyonu olmadan yaşayamayacağına karar verdi. )

A:    Yes.. he does watch it a lot, doesn't he? What about you Elaine? 
       ( Evet..Onu çok seyrediyor, değil mi? Ya sen Elaine? )

B:    Oh [laughing], I chose my CD player. My life wouldn't be the same without it.. 
       ( (Gülerek) Ben CD çalarımı seçtim. Onsuz hayatım herhalde çok farklı olurdu. )