desperately kullanımı ~ birolcakir.net

desperately kullanımı


desperately /  ümitsizce, aşırı bir şekilde.

“the soil desperately needed potash”
“the child clung desperately to her mother”