at intervals kullanımı

at intervals kullanımı

at intervals /  aralıklarla, ara ara, zaman zaman

at what intervals of you are using these medicine ?
Ne aralıklarla bu ilaçları kullanıyorsunuz ?