at intervals kullanımı ~ birolcakir.net

at intervals kullanımı


at intervals /  aralıklarla, ara ara, zaman zaman

at what intervals of you are using these medicine ?
Ne aralıklarla bu ilaçları kullanıyorsunuz ?