A lot cümleleri

A lot cümleleri

There are a lot of pens in my bag. 
(Çantanda birçok kalem var.)

There is a lot of milk in the bucket. 
(Kovada çok süt var.)

She wants a lot of money but her husband doesn't have any. 
(O çok para istiyor fakat kocasında hiç  yok.)

My mother bought a lot of apples at the market yesterday. 
(Annem dün pazardan bir sürü elma aldı.)

Your bag is very large. Do you have a lof of books in it?  
(Çantan çok büyük. İçinde çok kitabın mı var?)

Is there a lot of sugar in your glass? 
(Bardağında çok şeker mi var?)