a few ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

a few ile ilgili cümleler


- There are a few men at the bus-stop.
(Otobüs durağında birkaç -az- adam var.)
- I have seen few camels so far.
(Şimdiye kadar az deve gördüm.)
- I have a few books in my bookcase.
(Kitaplığımda birkaç kitap var.)
- I have few books in my book case
 (Kitaplığımda az kitap var.)