Sketchup Başlangıç Ayarları

Sketchup Başlangıç Ayarları


Program açıldıktan sonra bir takım ayarlar yapılarak çalışma ortamımızın daha verimli bir hale getirilmesi
arayüzün aşağıdaki araçları içermesi faydalı olacaktır:


Sketchup Arayüzü ve Önerilen Araç Çubukları

ARAYÜZ ELEMANLARI
Large Tool Set (Büyük Araç Takımı)
Program arayüzünün tüm araç setlerini içermesi tercih edilir. View  Toolbars  Large Tool Set
NOT 1: Burada yer alan simgeler çalışma alanından tasarruf sağlamak için istenirse daha küçük olarak

ifade edilebilir. View  Toolbars  Large Buttons yanında onay işareti bulunmamalıdır.

NOT 2: Bu araç çubuğu üstte yer alan Getting Started (Başlarken) araç çubuğundaki tüm araçları ve

fazlasını içerdiği için üstteki yer alan araç çubuğu bulunduğu yerden aşağıdaki alanına:


Sürekli üçüncü boyutta çalışmanın zorluğu zaman zaman düzlemsel oryantasyonu yitirebilmektir. B u gibi
durumlarda View araç çubuğunun en başındaki ISO düğmesine basılabilir.
Bakış açısı tam 2D ortografik bakış açısı değildir; perspektif ile birleştirilerek sunulmaktadır. Sembolik bir
anlatım görülmektedir.
Üst, Yan, Ön vb. tam 2D ortografik görüntü elde etmek için Kamera menüsünden Perspektif yerine
Paralel Projeksiyon seçilir.
Layers (Katmanlar)
Katmanlar çalıştığımız varlıklara anlam yüklememizi sağlayan ve model ile ilgili karmaşıklıkları önlemek
ve bunun için grafik bilgiyi sınıflandırmak için kullanılan yardımcı araçlardır. Bu araca ait araç çubukları
da açık olmalıdır.


NOT : Tüm araç çubukları ekranın üst kısmındaki menüler altına bırakıldıklarını kendilerini bu alana
yerleştireceklerdir