ingilizce None None of cümleleri

ingilizce None None of cümleleri

A: Have you got any brothers? (Hiç kardeşiniz var mı?)
B: None. ( I have none.) (Hiç yok.)

A: How much money do you want? (Ne kadar para istiyorsun?)
B: None. (I want none.) (Hiç istemiyorum.)

None of the boys are / is happy.
(Çocuklardan hiçbiri mutlu değil.)

None of them want / wants to go.
(Onların hiçbirisi gitmek istemiyor.)