ingilizce all of cümleleri

ingilizce all of cümleleri

All of the animals were hungry.
(Hayvanların hepsi açtı.)

All of us were waiting for the teacher.
(Hepimiz öğretmeni bekliyorduk.)

He didn't eat all of the apples.
(Elmaların hepsini yemedi.)