ingilizce all of cümleleri ~ birolcakir.net

ingilizce all of cümleleri


All of the animals were hungry.
(Hayvanların hepsi açtı.)

All of us were waiting for the teacher.
(Hepimiz öğretmeni bekliyorduk.)

He didn't eat all of the apples.
(Elmaların hepsini yemedi.)