Autocad 3d orbit komutu

Autocad 3d orbit komutu


Autocad   3DOrbit  ( Yörünge ) Komutu:
Uzay boşluğundaki objenin yörüngesi etrafında, çeşitli açılardan serbest görüntülenmesi anlamına gelmektedir. Komut satırına 3DO yazılarak yada Autocad menü > view > show panel > orbit seçimi yaparak da ulaşabilirsiniz.