Autocad 3D Array Komutu

Autocad 3D Array Komutu


KISA YAZILIŞI        KOMUTUN ADI KOMUTUN TANIMI

3A :                                 3DARRAY :    3 BOYUTLU DIZI HALINDE KOPYALAMA

Path Array ile nesnelerin bir yol boyunca dizelenmesi,

AutoCAD ortamında nesnelerin dizelenmesi için Polar ve Rectangular Array komutu çok sık kullanılmaktadır. Bilindiği üzere dairesel dizelemeler için Polar array, Doğrusal dizelemeler için Rectangular array komutları bizlere yardımcı oluyor.

Nesnelerin bir yol boyunca dizelenmesi için PathArray komutunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki yöntemleri kullanarak komutu uygulayabilirsiniz.

Command: arraypath
Select objects: 1 found (Dizelenecek Nesneyi Seçin – 1)
Select objects:
Type = Path Associative = Yes
Select path curve: (Yol çizgisini seçin – 2)
Select grip to edit array or [ASsociative/Method/Base point/Tangent direction/Items/Rows/Levels/Align items/Z direction/eXit]<eXit>:

Ribbon menü üzerinde açılan pencere içerisindeki değerleri değiştirerek dizeleme işlemlerini optimize edebilirsiniz.