Gerçekleşen Düşler ~ birolcakir.net

Gerçekleşen Düşler


<

1- Günlük hayatta kullandığımız teknolojik ürünlere hangi örnekleri verebilirsiniz?
Bilgisayar televizyon, buzdolabı, cep telefonu, otomobil, uçak vb….

2- Buluş nedir? Herhangi bir konuda daha sonra meydana gelen gelişmelerden farkı nedir?
Buluş bir şeyin ilk defa  ortaya koyulması, icat edilmesidir. Aynı konuda daha sonra meydana gelen gelişmelerden temel farkı ilk defa olmasıdır.

3-Telefonun mucidi kimdir?
Alexander Graham Bell

4- Mucit kimdir?
Bir şeyi ilk kez bulan, icat eden kişidir.

5- Teknolojik gelişmelerin devamlılığı ne demektir?
Bir şey icat edildiği gibi kalmaz. İcat edilen şeyle ilgili sonraki çalışmalar, onu geliştirir. Örneğin, bugünkü telefonlar, ilk telefonlara göre çok daha gelişmiştir.
6- Bilim ve teknolojideki gelişmeler, insan hayatı üzerinde ne gibi olumlu etkiler yapar?
Bilim ve teknolojideki gelişmeler insan hayatını kolaylaştırır. Örneğin, buhar gücünün makinelerde kullanılmasıyla büyük fabrikalar, gemiler yapma imkanı doğmuştur.

7- Bilim ve teknolojideki gelişmelerin insan hayatı üzerindeki olumlu etkilerine başka örnekler verebilir misiniz?
Otomobil, uçak ve tren gibi araçların ulaşımı kolaylaştırması, bilgisayarın bilgi üretimi ve depolamasını kolaylaştırması vb….
8- Teknolojik buluşların insan hayatı üzerinde olumsuz etkileri var mıdır?
Evet, teknolojik gelişmelerin insan hayatı üzerinde bazı olumsuz etkileri vardır. Örneğin, bilgisayar radyasyon yaymakta, otomobiller, otobüsler, uçaklar vb. zehirli gaz çıkartmakta, fabrikalar zararlı madde içeren atıkları çevreye bırakmaktadır.

9- Herhangi bir konuda araştırma yapmak istesek hangi kaynaklardan faydalanabiliriz?
Bilim kitapları ve dergileri, ansiklopediler, gazetelerin bilim köşeleri ve ekleri, TV programları, internet…

10- Dergilerin belli başlı özellikleri nelerdir?
Dergiler belli aralıklarla çıkarlar. Süreli olmaları dolayısıyla güncel bilgi ve haberleri de verirler. Kitaplardan farklı olarak okuyucu köşeleri de vardır.

11- Okuyucu köşelerinin rolü nedir?
Bu köşelerde okuyucular tarsından gönderilen mektuplar veya yazılar yayınlanır. Böylece okurların da duygu ve düşüncelerine yer verişmiş olur.
12- Edison’a göre başarının temel şartı nedir?
Çok çalışmak
13- Bir araştırma yaparken kullanılan kaynaklar nasıl gösterilir?
Bu bir ödev ise çalışmanın sonuna, kaynağın yazarın adı ve soyadı, eserin adı, basım yeri ve tarihi yazılır. Kullanılan sayfaların belirtilmesi daha da iyidir.

14Bir araştırmada kullanılan kaynakların gösterilmemesi neden sakıncalıdır?
Kullanılan kaynakların belirtilmemesi, her şeyden önce akademik dürüstlüğe aykırıdır.Ayrıca, insanların bu bilgileri oluşturmak için harcadıkları emeğe de saygısızlıktır.
15- Buluşlar sosyal hayatımızda ne gibi sorunlara yol açmaktadır.
Buluşlar, insan ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin, önemli buluşlardan biri olan televizyon sayesinde aile içi ilişkiler zayıflamış, insanlar kendini ifade edememeye başlamıştır.

16- Otomobillerin hayatımızdaki olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?
Otomobiller, ulaşımı kolaylaştırıp mesafeleri kısaltırken çıkardığı egzoz gazları hava kirliliğine yol açmaktadır.

17- Bilim ve teknolojideki gelişmeler olmasaydı, insanların yaşamı nasıl olurdu? Bu gelişmelerin sadece iyi yönleri mi vardır?
Bilim ve teknolojideki gelişmeler, tarih boyunca, insanlığın yaşam kalitesini yükseltmiştir. Örneğin, haberleşme ve ulaşım kolaylaşmış, üretim artmıştır. Bazı teknolojik gelişmelerin olumsuz sonuçları da vardır. Örneğin arabaların egzoz dumanları havayı kirletmekte ve sağlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu gelişmelerden önce insanlar daha temiz bir çevrede yaşıyorlardı.
18- Bir icat, yapıldığı ilk haliyle kalırsa ne olur?
Yapılan icatlar, insanların zaman içinde değişen ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilir. Geliştirilmediğinde ihtiyaçları karşılayamaz ve bu nedenle de kullanılamaz.

19-Ampulü kim icat etmiştir?
Edison
20- Araştırma yapanlar için internetin diğer kaynaklardan farkı nedir?
İnternet sayesinde yaşadığımız yerden çok uzaklarda, hatta başka bir ülkede bulunan bilgiye dahi ulaşma imkanı buluruz. Birbirinden çok farklı bilgilere aynı anda ulaşabiliriz.

21- Bir bilim insanının diğer insanlardan farkı nedir?
Bilim insanları kendi uzmanlık alanındaki problemleri diğer insanlardan daha iyi görebilir. Belirlediği problemleri çözmek için gerekli bilgi ve beceriye sahiptir. Hedefine varmak için planlı olarak çalışır. Araştırması ırasında farklı kaynaklardan yararlanır.

22- Atatürk, bilimi niçin en önemli yol gösterici olarak kabul etmiştir?
Çünkü, bilim yoluyla elde edilen bilgiler doğrudur. Gelişmiş ülkelerin hepsi bilimde ileri gitmiştir.
Bu ülkeler aynı zamanda teknolojide de ileridir.

23- Atatürk’ün bilim ve teknolojinin önemi ile ilgili düşünceleri nasıl anlatılabilir?
Atatürk’e göre bilim, insanlığın ihtiyaç duyduğu en doğru ve gerçek bilgileri üretmesidir. Bilimin ürettiği bilgiyle teknolojinin gelişeceğini düşünmektedir. Teknolojide ileriye giden ülkeler, gelişmiş ülkelerdir. Dolayısıyla Türkiye, bilimde ve teknolojide dünyanın gerisinde kalmamalıdır.